ҚР ҰҒА хабарлары. Әлеуметтік және гуманитарлық сериясы

 • OUR RELICS FROM MOROCCO AND SPAIN A. B. Derbisali

МАРОККО МЕН ИСПАНИЯДАҒЫ ЖƏДІГЕРЛІКТЕРІМІЗ     1-16

 •  Б. Ш. Батырхан1 , Л. Н. Тоқтарбекова2

ФИРДАУCИДIҢ «ШAҺНAМA» ДАСТАНЫНДАҒЫ ДАНАЛЫҚ ОЙЛАР     56-59

 • Ж. Ошан

КӨНЕ ТАРИХИ ЖƏДІГЕРДЕН ҚАЛҒАН ЖАЛҒЫЗ ПАРАҚ      60-66

 • Ғ. Ə. Қамбарбекова

«ИНШАЙ ТАХИР ВАХИД» – ҚАЗАҚСТАН ЖƏНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ ДЕРЕККӨЗ РЕТІНДЕ     67-75

 • З. К. Каримова

XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ-ЖОҢҒАР БАЙЛАНЫСТАРЫ МОЛЛА АБД ƏЛ-ƏЛІМДІҢ «ИСЛАМ-НАМЕ» ДЕРЕККӨЗІНДЕ     79-84

 • Б. Д. Дюсенов

«КИТАБ АД-ДУРРА...» СӨЗДІГІНДЕГІ АДАМҒА ҚАТЫСТЫ СӨЗДЕРДІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ      94-98

 • Х. В. Масимова

ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ЕТІСТІКТІҢ РАЙ ЖƏНЕ ЕТІС, ЖАҚ-САН КАТЕГОРИЯЛАРЫ     99-105

 • Ш. Б. Баратова

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ЖƏНЕ ҰЙҒЫР ПОЭЗИЯСЫНДА ҚАРА ӨЛЕҢ ҰЙҚАСЫ ЖƏНЕ ШАЛЫС ҰЙҚАСТЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ      106-110

 •  А. Ж. Бəтенова

САЯСИ ЖАҢАРУ САЯСАТЫ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖАПОНИЯ (1797–1900 жж.)     186-191

 • Р. К. Досжан

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ТƏРБИЕЛЕУДЕГІ БІЛІМ ЖƏНЕ ЕҢБЕК ИДЕЯСЫ      227-230

 • С. М. Егембердиева, Г. Қ. Абдраманова, Н. Д. Есмагулова

ЫҚПАЛДАСУ ШАРТТАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН ПОЛЬШАНЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ      231-237

 • Н. Т. Жанақова

ТЫҢ ИГЕРУ НАУҚАНЫ ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТАҒДЫРЫ      238-242

 • Т. Е. Картаева

ШЫҒЫР ҚОНДЫРҒЫСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫС АЯСЫ      247-253

 • А. Т. Көкенова, Г. С. Агмасова

ƏЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР      254-259

 • Қ. Ералин, Б. Қожамқұлова, Н. Исаева

ҚЫШ ӨҢДЕУ ШЕБЕРІ АБАЙ РЫСБЕКОВТЫҢ ЭТНОДИЗАЙНДЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ     263-265

 • Т. С. Тебегенов

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ПЬЕСАЛАРЫНДАҒЫ ƏЛЕУМЕТТІК ҚАЙШЫЛЫҚ ШЫНДЫҒЫ     266-273

 • А. Шамахова

ӨМІР ШЫНДЫҒЫН БЕЙНЕЛЕУДЕГІ КӨРКЕМДІК УАҚЫТ ПЕН КӨРКЕМДІК ҚИЯЛ (Шыңғыс Айтматовтың «Жан пида» романы бойынша)      274-278

А. Т. Көкенова, Г. С. Агмасова

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏЛЕУЕТТІ БАҒАЛАУДЫҢ ƏДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ      279-285

 •  Қ. Ералин, Б. Қожамқұлова, Г. Дəулет

ЗЕРГЕР ҚАЛМЫРЗА ТАСОВТЫҢ ЭТНОДИЗАЙНДЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ДƏСТҮРДІҢ ЖАЛҒАСТЫҒЫ     295-299

 • Т. С. Тебегенов

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВТЫҢ ДРАМАТУРГИЯСЫ: КЛАССИКАЛЫҚ ДƏСТҮР ЖƏНЕ СУРЕТКЕРЛІК ДҮНИЕТАНЫМ СИПАТЫ     300-304

 • А. Шамахова

РОМАН АРҚАУЫНДАҒЫ ТАРИХИ КЕЗЕҢ ШЫНДЫҒЫ (Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» романы бойынша)     305-310

 • Г.Н. Смағұлова

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ƏЛЕМІНДЕГІ «СҰЛУЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ    311-316

 • Т.К. Ауелгазина

МƏҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМНІҢ ТҮПҚАЗЫҒЫ     317-320

 • Ғ.Б. Шойбекова

ДЫБЫСТАР СƏЙКЕСТІГІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ҚҰРАМДЫ ТОЛЫҚТЫРУДАҒЫ РӨЛІ     321-324

 • А. Қабдылқызы, Ж.Бұғыбаева

ТУЫНДЫ ТОПОНИМДЕРДІҢ НӨЛДІК ЖҰРНАҚ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ     325-329

Our magazine

Blog editor

FacebookTwitterMixxVimeo