ҚР ҰҒА хабарлары. Әлеуметтік және гуманитарлық сериясы

  • Қожамқұлова Ж.Ж., Қойшиева Т.Қ., Есентаев Қ.Ө.

Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде ақпараттық технология құралдарына оқытуды жобалау негіздері      125-128

  • Исабаева, С.Н. Чанбаева М.К., Скакова А.Ж., Рысқұлов Т

Интранет-портал бизнес жүргізудің тиімді құралы      183-185

  • Исмагулова Р.С.

Коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілін оқып үйренудегі рөлі     186-189

  • Дүйсенова Н.Б., Байказиева Р.Т., Нүсіпбекова А.Н.

Білім беру жүйесіндегі компьютерлік технологияны қолдану      190-192

  • *Абдукадирова Ж.А., Қурманбаева М.С.

Ботаника пәнін оқытуда соя өсімдігініңонтогенезінде даму ерекшеліктерінстуденттердің практикалық білімін арттыру мақсатында қолдану     212-217

  •  Нурланова В.С

Балалар қоғамдық бірлестіктері – баланы әлеуметтендіру факторы      218-220

  • Әпендиев Т.Ә.

Қазақстан аумағында неміс диаспорасының миграциялық толқынының пайда болу мәселелері     240-247

  •  Әліпбек А.З., Таутаева Г.Б.

Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері     256-262

  • Әліпбек А.З., Абдразақова М.

Көру қабілеті бұзылған балалардың психофизиологиялық ерекшеліктері      263-270

  • Ақынова Ж.М

Шет тілін оқытуда интерактивті әдістерді қолдану арқылы студенттердің білім сапасын арттыру      276-286

Our magazine

Blog editor

FacebookTwitterMixxVimeo