ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

сериясы Қоғамдық және

Гуманитарлық ғылымдар

№1

  • А. Д. Омарбекова, Г.Е.Ахметкеримова, Т. П. Пентаев, А. К. Игембаева, Л. Мелдебек, М.О. Калыбеков, Е. Утеев